Chủ đầu tư: NM Lốp xe Casumina

Nhân lực: 10-12

Vật tư sử dụng: Rockwool/ SS304

Ngành công nghiệp: Sản Xuất

Năm 2018